Cele działalności przedsiębiorstwa

Cele działalności przedsiębiorstwa

Gospodarka i finanse Poradnik Klienta

Jedną z szeregu płaszczyzn zarządzania organizacjami jest zarządzanie ich finansami. Jest to dosyć swoista sfera zarządzania zasobami, źródłami tych zasobów oraz strumieniami wygenerowanymi poprzez firmy. Od jej efektywności zależy, czy firma odniesie sukces, czy poniesie porażkę, ponieważ nie wystarczy produkować oraz sprzedawać wyroby, na które jest znaczne zapotrzebowanie przy należycie wysokiej cenie.

Cele działalności przedsiębiorstwa

 

Złe gospodarowanie finansami organizacji, a szczególnie jej płynnością finansową, może zniszczyć korzyści, które z tego wynikają. Istotą jest to, żeby zarządzać majątkiem oraz źródłami majątku organizacji w sposób, który nie będzie wpływał destruktywnie na korzyści wypracowane w niefinansowych płaszczyznach działania.

Samo nieszkodzenie nie jest jednakże fundamentalnym finansowym celem zarządzania firmą. By to dostrzec, wystarczy się zastanowić, po co ludzie podejmują jakąkolwiek działalność gospodarczą. Robią to nie jedynie po to, by zabezpieczyć się przed utratą posiadanych zasobów, ponieważ wówczas wystarczyłoby ukryć posiadany majątek w bezpiecznym miejscu czy też po prostu zdeponować w banku. Celem ludzi, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą jest osiągnięcie korzyści, które przewyższają przynajmniej oprocentowanie bankowe. Korzyści te niekoniecznie muszą mieć tylko pieniężny wymiar.

Istotny jest cel działalności gospodarczej, który poprzez długi czas cel ten definiowano jako maksymalizację zysku. Można ją osiągać poprzez pozytywny wpływ właściciela firmy, który dąży do wzrostu wpływów ze sprzedaży dzięki właściwej polityce finansowania swych odbiorców przy pomocy udzielanego im kredytu kupieckiego, dzięki właściwemu wpływowi na zminimalizowanie kosztów działania firmy, dzięki wpływowi na cenę zaoferowanych wyrobów itp. Trzeba uwzględniać fakt, iż tak określony cel (maksymalizacja zysku) rodzi pewne niebezpieczeństwa. By osiągnąć maksymalnie wysoki zysk, powinno się w jak największym stopniu obniżać koszty oraz powiększyć wpływy. Pierwsze można osiągnąć poprzez ograniczenie wydatków na reklamę, badania oraz rozwój i na szkolenie pracowników. Drugie, z kolei, poprzez ograniczenie czy wprost wyprzedaż majątku organizacji. Tak ustawiony cel grozi niedoinwestowaniem istotnych obszarów działania firmy.

Inną generalnie znaną propozycją zdefiniowania celu działania organizacji jest kontynuacja działalności. Tego typu formułowanie celu jest również niewystarczające. Dążenie do przetrwania organizacji za wszelką cenę, pomimo przynoszenia olbrzymich strat, nie jest na pewno rzeczą oczekiwaną. Porównywalnie ciężko sobie wyobrazić, by założyciel firmy zaczynał działalność jedynie po to, by firma działała, nie istotne jak, byle zawsze.

Można jeszcze spotkać kilka innych propozycji tyczących finansowego celu działania organizacji, które w istocie rzeczy nie mogą nim być. Należą do nich: maksymalizacja sprzedaży, pokonanie konkurencji, maksymalizacja udziału w rynku, utrzymanie stabilnego wzrostu zysków. Pokonać konkurencję można poprzez podjęcie próby przystąpienia do wyniszczającej wszystkich wojny cenowej ewentualnie doprowadzenie w inny sposób do triumfu, który oznacza jednakże samozagładę. W szczególności w wypadku przedsiębiorstw sektora MSP taki błąd byłby niezwykle brzemienny w skutki.

Dwa kolejne cele, maksymalizacja udziału w rynku oraz maksymalizacja sprzedaży, mają podobny charakter. Można tego dokonać poprzez proponowanie nadmiernie niskich cen sprzedaży czy też poprzez zastosowanie nazbyt liberalnej polityki kredytu kupieckiego. Efektem tak ustawionego celu mogą być nadmiernie wysokie płatności, z których pokaźna część będzie nieściągalna, a zatem przyniesie wynik jedynie na papierze.

Wszystkie przytoczone propozycje formułowania finansowego celu zarządzania organizacją można generalnie dzielić na 2 grupy. Pierwsza grupa propozycji akcentuje ograniczanie ryzyka działalności firmy. Druga zaś odnosi się do powiększania zyskowności. Obydwie te grupy, rozważane osobno, muszą w następstwie doprowadzać do nieprawidłowego zarządzania finansami firm, ponieważ są one w pewnym stopniu przeciwstawne. Maksymalizacja zysku związana jest z trwale ze wzrostem ryzyka działalności. Porównywalnie, zbytnie zwracanie uwagi na ograniczanie ryzyka za każdą cenę likwiduje możliwości wygenerowania zysków, które wynikają z zastosowania takich narzędzi finansowych, jak przykładowo dźwignia.

Reasumując rozważania, przyjmuje się więc, iż finansowym celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości dla właściciela. Jasne jest, iż maksymalizacja wartości firmy, a poprzez to maksymalizacja majątku właścicieli, może mieć miejsce wówczas, kiedy jednocześnie realizowane są pozostałe cele, uważane za cząstkowe, takie jak: prestiż organizacji oraz jej mocna pozycja na rynku, wolność w podejmowaniu decyzji oraz dobrej jakości decyzje, które wynikają z talentu kierowniczego właściciela, udział w realizacji potrzeb społecznych i zadowolenie zatrudnionych z wykonywanej pracy.

 

Artykuł powstał dzięki portalowi Agencja pracy Tymczasowej

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments