Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Międzyzdroje

Zachodniopomorskie

Muzyka jest motywatorem, który sprawia, że podopieczni chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i poziom ich głośności jest dodatni i spokojni – przechodzimy do tworzenia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Płoty

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który możliwość zastosować tę formę w książce z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą sławą napawa się muzykoterapia, która działa uczniem w badaniu świata. Terapia grą stanowi jedynym z punktów terapii kompleksowej posiadającej na celu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i rozbudzenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Płoty

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to organizacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i dopasowujący jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w ramach tej metody wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, sportem również na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii wykorzystywane w książce z uczniem z niepełnosprawnością

Jedną z linii oddziaływania terapeutycznego w książce z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Kluczową kwestię w sezonie spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki niskiej i aktywizacja dziecka w rozmiarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić budowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę oddziaływań na okresie zmysłowym.

Muzykoterapia Płoty

W akcji terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo ruchliwym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Płoty

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments